A A A
 1. Biblioteką kieruje Dyrektor powołany przez Prezydenta  Miasta Stalowej Woli.
  Dyrektor kieruje całokształtem Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest  za nią  odpowiedzialny.
 2. Biblioteka stopnia miejskiego prowadzi wypożyczalnie, czytelnie i oddziały dla dzieci oraz 4 filie biblioteczne zlokalizowane na terenie miasta Stalowej Woli.
 3. W skład Biblioteki Głównej stopnia miejskiego przy ul. Popiełuszki 10 wchodzą następujące działy, oddziały i komórki organizacyjne:
  1. Biblioteka Główna ( przy ul. Popiełuszki 10):
    - Wypożyczalnia dla dorosłych
    - Czytelnia dla dorosłych
    - Multiteka
    - Wypożyczalnia Książki Mówionej
  2. Dział gromadzenia i opracowania zbiorów
  3. Dział Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych
  4. Komórka księgowości
  5. Biblioteka prowadzi następujące filie i oddziały:
   1. Filia Nr 1 Oddział dla dzieci ul. Staszica 14:
     - Wypożyczalnia dla dzieci
     - Czytelnia dla dzieci
   2. Filia Nr 2 przy ul. Siedlanowskiego 3
    (filia wielofunkcyjna: wypożyczalnia, czytelnia dla dorosłych i dla dzieci)
   3. Filia Nr 3 przy ul. Rozwadowskiej 6
   4. Filia Nr 5 przy ul. Wańkowicza 69
   5. Punkt biblioteczny przy DPS w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 2

Funkcjonowanie komórek organizacyjnych biblioteki:
 
Dyrektor mgr Beata Życzyńska

tel.: (15) 842-68-66
fax.: (15) 842-68-66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, nadzór nad zbiorami bibliotecznymi oraz ich ewidencją, przedstawianie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych, sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami biblioteki oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy. Zawieranie umów dotyczących całokształtu działalności Biblioteki. Prowadzenie dokumentacji osobowej, spraw socjalnych.


DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Kierownik: mgr Anna Czech
 
tel.: (15) 842-10-63 w. 100
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dobór i uzupełnianie materiałów bibliotecznych ( książek, materiałów specjalnych), śledzenie ofert wydawniczych, stała analiza rynku wydawniczego, współpraca z księgarniami, wydawnictwami i kierownikami filii bibliotecznych. Zamawianie i realizacja zakupu księgozbioru. Sporządzanie rocznych planów, obowiązującej  sprawozdawczości. Organizacja pracy i udział w komisji doboru, analiza stanu posiadanego księgozbioru, uzgadnianie wartości zbiorów na półrocze i koniec roku, klasyfikacja nabytków, rejestracja dowodów wpływu. Wprowadzanie opisów nabytków (książek, materiałów specjalnych) do katalogu biblioteki.
 
DZIAŁ PROMOCJI I NOWYCH TECHNIK BIBLIOTECZNYCH

tel.: (15) 842-10-63 w. 102
Kierownik: mgr Daria Kamińska-Drabik

Udostępnianie, gromadzenie i przechowywanie zbiorów oraz organizacja udostępniania ( wolny dostęp do półek wypożyczalniach, prezencyjne w czytelniach. Przysposobienie biblioteczne, organizacja wystaw, prelekcji, prowadzenie zespołów czytelniczych, formy pracy z dziećmi, współpraca ze szkołami i innymi instytucjami, realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych (czytelnia dla dorosłych), opieka nad czytelnikami niepełnosprawnymi, obsługa niewidomych, wymiana książek, prowadzenie i ewidencji wypożyczeń, zwrotów, rezerwacji. Opracowanie planów pracy, sprawozdań, prowadzenie inwentarza, sygnowanie, dopisywanie kart katalogowych, włączanie ich do katalogów, prowadzenie rejestru wpływów i ubytków, usuwanie kart katalogowych.
Czytelnie: tworzenie i organizowanie bazy danych własnych zbiorów, organizacja kartotek różnych typów, udzielanie informacji, współpraca z instytucjami, szkołami i z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie.

KOMÓRKA KSIĘGOWOŚCI

Główny księgowy mgr Małgorzata Chodorek
 
tel.: (15) 842-10-63 w. 103
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Biblioteki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, dekretacja dokumentów księgowych, opracowywanie planów finansowych, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, a w szczególności Zakładowego Planu Kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, stosowanych procedur wewnętrznej kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych, terminowe sporządzanie obowiązujących instytucję sprawozdań finansowych, wstępna i bieżąca kontrola finansowa, wartościowa ewidencja zbiorów bibliotecznych i jej uzgadnianie, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, księgi druków ścisłego zarachowania dokonywanie dyspozycji pieniężnych z rachunku bankowego dotyczących rozliczeń finansowych, prowadzenie rozrachunków. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń, zasiłków ZUS, rozliczenia finansowe.