A A A
 1. Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( tekst jednolity z 2012r.  poz. 642 z późn. zm.), ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2017r. poz. 862) oraz statut biblioteki (Załącznik do Uchwały Nr XLI/560/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 grudnia 2012r.).
 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Stalowa Wola.
 3. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 4. Siedzibą biblioteki jest miasto Stalowa Wola, terenem działania jest obręb miasta.
 5. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Prezydent Miasta Stalowej Woli.
 6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

  Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest miasto Stalowa Wola. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Siedzibą biblioteki jest miasto Stalowa Wola, terenem działania jest obręb miasta. Biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonych przez miasto Stalowa Wola pod Nr 2/1993. Nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Prezydent Miasta Stalowej Woli. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteką kieruje dyrektor powoływany przez Prezydenta Miasta na okres 4 lat. Obecnie funkcję dyrektora MBP w Stalowej Woli pełni Ewa Biały.

  Od dnia 28 grudnia 2000 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Stalowa Wola, a Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli biblioteka pełni funkcję biblioteki powiatowej dla gminnych bibliotek publicznych powiatu stalowowolskiego:
  1.Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy,
  2.Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaleszanach,
  3.Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie,
  4.Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaklikowie,
  5.Gminnej Biblioteki Publicznej w Radomyślu.