A A A

Siedziba Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 (3 698 m2 powierzchni użytkowej) mieści się w obiekcie samorządowym użyczonym bibliotece przez miasto Stalowa Wola nieodpłatnie do prowadzenia działalności statutowej Biblioteki. W użyczonym przez organizatora budynku prowadzi też działalność Filia Nr 1 – Oddział dla Dzieci przy ul. Staszica 14 (pow. użytkowa 131,43 m2) oraz Filia Nr 3 przy ul. Rozwadowskiej 6 (lokal o pow. użytkowej 161,62 m2). Filia Nr 5 przy ul. Wańkowicza 69 (pow. użytkowa 56 m2) prowadzi działalność w lokalu, do którego biblioteka posiada własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Filia Nr 2 przy ul. Siedlanowskiego 3 zlokalizowana jest w wynajmowanym lokalu (pow. użytkowa 229 m2)

Majątek biblioteki stanowią środki trwałe:

  1. Księgozbiór (241 868 woluminów, 7 914 jednostek zbiorów specjalnych - stan na 31.12.2021 roku),
  2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ( lokal Filii Nr 5),
  3. Maszyny i urządzenia: Komputery (40 zestawów), Drukarki (35), Kserokopiarki (5), Urządzenia alarmowe. Dodatkowo w użyczeniu: 96 komputerów, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 1 kserokopiarka kolorowa, 1 stanowisko do samowypożyczeń, 2 kioski informacyjne
  4. Licencjonowane oprogramowanie komputerowe,
  5. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie biblioteki).