A A A

BIP służy udostępnianiu informacji zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U Nr 112, poz.1198) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U Nr 67, poz.619).
Stałe elementy strony BIP MBP w Stalowej Woli to adres, adres strony internetowej, numery telefonów, fax, regon, NIP.