A A A

Informacje nieudostępnione w Biuletynie znajdują się na stronie Internetowej MBP pod adresem www.mbpstalowawola.pl. Teksty regulaminów korzystania ze zbiorów umieszczone są w widocznych miejscach w bibliotekach.

Informacje, które nie zostały udostępnione w bieżącej publikacji BIP zgodnie z art.8 ust.4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej można uzyskać na pisemny wniosek złożony u dyrekcji MBP w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Za udzielenie informacji, mogą być pobierane opłaty, zgodnie z art.15 pkt.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001r. (Dz.U. Nr 112, poz.1198), jeśli Biblioteka ponosić będzie dodatkowe koszty związane z informacją wskazaną we wniosku.