Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Miedzyuczelnianej

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2016-05-24 12:09:00
Aktualizacja : 2016-05-30 08:29:47
1. Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz - pdf]
2. SWIZ [pobierz - pdf] [skan - pdf]
3. Załącznik 1 [pobierz - pdf] (nieaktualny)
4. Załącznik 2 [pobierz - docx] lub [pobierz - pdf]
5. Załącznik 3 [pobierz - pdf]
6. Załącznik 4 [pobierz - pdf]
7. Załącznik 5 - Wzór umowy [pobierz - pdf] (nieaktualny)
8. Załącznik 6 [pobierz - pdf]
9. Załącznik 7 [pobierz - docx] lub [pobierz - pdf]
10. Załącznik 8 [pobierz - pdf]
11. Załącznik 1 [pobierz - pdf] (aktualny)
12. Załącznik 5 - Wzór umowy [pobierz - pdf] (aktualny)
© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl