Ogłoszenie o wyniku przetargu "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli"

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2015-08-07 13:44:18
Aktualizacja : 2015-08-07 13:49:07

 

Stalowa Wola, dnia 07 sierpnia 2015 r.

MBP/360/1-126/15

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
        Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U.z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 07 sierpnia 2015 r. oferta złożona przez FIRMĘ „Prometeusz” Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Mickiewicza 16 A, 37 – 450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert były: K1- cena (90 %), K2 - wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę (10 %). W/w podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 169 800,00 zł (netto) + 24 084,00 zł VAT = 193 884,00 zł (brutto), oraz gwarantuje wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę w ilości 6 pełnych etatów.
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium oceny, następującą punktację:
 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena K1

Liczba punktów w kryterium awkaźnik zatrudnienia K2

Łączna liczba punktów

1

IMPORT – EXPORT Andrzej Grygiel, ul. Piekoszowska 116 „B/11”, 25-632 Kielce

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILPEX”, ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce

83,67

10

93,67

3

Firma Utrzymania Czystości „SOPEL” Stanisław Sopel, ul. Szarotkowa 9, 35-604 Rzeszów

 

48,19

5

53,19

4

PHU GARDA Zbigniew Kalamarz, ul. Płk. K. Iranka Osmeckiego 6, 35-506 Rzeszów

 

27,45

10

37,45

5

Konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; DC System „Company” Sp z o.o. Sp. k., ul. Marsa 56 A, 04-242 Warszawa

64,45

10

74,45

6

Clean Serwis Firma Sprzątająca Marek Kasperski, ul. Rynek 21, 28-200 Staszów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań

59,71

5

64,71

8

P.W. „Karabela” Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

74,97

10

84,97

9

Wash Serwis Dorota i Artur Szczupak, Sp. J. Al. Jana Pawła II 18 B, 37-450 Stalowa Wola

66,42

5

71,42

10

Prometeusz Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Mickiewicza 16 A, 37-450 Stalowa Wola

90,00

10

100

11

Spółdzielnia Inwalidów ZRYWPOL, ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola

71,50

10

81,50

12

SKAREM Sp. z o.o., ul 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola

49,30

5

54,30

© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl