Informacja o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli"

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2015-07-28 14:10:31
Aktualizacja : 2015-07-28 14:10:31

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 181380-2015 z dnia 2015-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości poprzez świadczenie usług codziennego sprzątania w wewnątrz i na zewnątrz w obrębie wejść i wjazdów, w sposób prawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem urządzeń,...
Termin składania ofert: 2015-07-30


Numer ogłoszenia: 112465 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181380 - 2015 data 17.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 0-15 8420562, 8426866, fax. 0-15 8426866.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·         W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ul. Ks. J. Popiełuszki 10 37-450 Stalowa Wola pokój Dyrektora - 0.24..

·         W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ul. Ks. J. Popiełuszki 10 37-450 Stalowa Wola pokój Dyrektora - 0.24..

 

© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl